Η Διοίκηση της επιχείρησης ΣΙ.ΒΙ.ΚΑΤ. Ε.Π.Ε. έχει :

 • προσδιορίσει το επίπεδο Ποιότητας στο παραγόμενο από αυτή έργο σε εκείνο το επίπεδο, που συναρτάται τόσο με τις προδιαγραφές της ισχύουσας Ελληνικής – Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όσο και με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών και
 • έχει τεκμηριώσει την πολιτική και τους στόχους της για την ποιότητα.

Κάθε Υπεύθυνος Τμήματος έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι στόχοι της πολιτικής ποιότητας έχουν κατανοηθεί, εφαρμοσθεί και διατηρούνται στο χώρο ευθύνης του.

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της.

Πιο συγκεκριμένα, οι τακτικοί στόχοι της  επιχείρησης Sivikat Ltd είναι:

 • Να παράγει με σταθερή ποιότητα μεταλλικές κατασκευές.
 • Να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο την παραγωγή της ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσμα με την βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και στελεχιακού δυναμικού.
 • Τα στελέχη της επιχείρησης να στοχεύουν σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας στο χώρο ευθύνης τους.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών:

 • επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια ( βλέπε Έντυπα αξιολόγησης Εξωτερικών Συνεργατών) τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και τους εξωτερικούς συνεργάτες οδηγούς.
 • ελέγχει την μεταφορά σε όλες τις φάσεις εξέλιξής της.
 • αναλύει όλους τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στις διεργασίες της εταιρείας και τους αξιολογεί.
 • αναλύει την αλληλεπίδραση στην εταιρεία εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργία της.
 • εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να ανανεώνεται η γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.
 • φροντίζει για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητάς της και την ετήσια ανασκόπηση και βελτίωσή του, διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και αρτιότητα όλων των εργασιών του.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Υπηρεσιες & Προϊοντα

Βιομηχανικά Έργα - Μεταλλικά Κτίρια
Δεξαμενές Υγρών Καυσίμων - Βυτία - Υπόστεγα
Ραφιέρες Τζαμιών
Γερανογέφυρες - Μεταφορικές Ταινίες
Ιστοί Φωτισμού - Ανοξείδωτες Κατασκευές
Διάφορες Μεταλλικές Κατασκευές

Βρειτε μας στο Χαρτη

contact-map

Επικοινωνηστε

contact-address1ο χιλ. Αμυγδαλεώνα - Ζυγού
Καβάλα, Ταχ. Κώδικας 64 003
contact-phone2510 392 267, 2510 392 227
2510 392 447
contact-fax2510 391 720, 2510 392 447
contact-mailinfo@sivikat.gr
contact-qrcode